Pomoce katechetyczne > Katechezy > Katechezy okolicznościowe > Dzień Papieski

Dokumenty w Dzień Papieski

Czy masz telefon do nieba? - inscenizacja o Janie Pawle II

Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej

 
Tryptyk papieski

Wieczornica na rocznicę śmierci Jana Pawła II