TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII 2019/20

- Dokument dodano 2018-05-29, oglądany 5156 razy -

 
 

TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ

W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH w roku szkolnym 2019/20

 

 

Nauczanie przedszkolne:

 

Podręcznik dla 3-latków

 

Numer programu: A Z - 03 - 0 3 /2-6

 

Tytuł podręcznika:   BÓG DAŁ NAM JEZUSA – Redaktor:  ks. Ryszard Lis

 

 

Podręcznik dla 4-latków

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: PAN BÓG KOCHA DZIECI – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-02-01/10-LU-5/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

Podręcznik dla 5-latków

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

Podręcznik dla 6-latków

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JEZUS MOIM PRZYJACIELEM   – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr LU-04-01/10-LU-1/17 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie/grupie zerowej na terenie archidiecezji lubelskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

 

Szkoła Podstawowa:

 

Klasa I szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

 

Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-11-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

 

 

Klasa II szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

 

Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-12-01/10-LU-3/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

 

 

Klasa III szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

 

Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr
AZ-13-01/10-LU-4/14 , zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

 

 

Klasa IV szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.

 

Klasa V szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: WIERZĘ W BOGA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik nr AZ-22-01/10-LU-2/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-22-01/10-LU-2/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy V szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-22-01/10-LU-2/13.

 

 

Klasa VI szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy VI szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14.

 

 

Klasa VII szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

 

Liceum:

 

Klasa I liceum (klasy po gimnazjum)

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-41-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-41-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

Klasa I Liceum (klasy po szkole podstawowej)

 

Obowiązuje dotychczasowy podręcznik do III klasy gimnazjum

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŻYJĘ TWOJĄ MIŁOŚCIĄ – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik nr AZ-33-01/10-LU-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy III gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14.

 

 

Klasa II liceum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-42-01/10-LU-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-42-01/10-LU-4/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

 

Klasa III liceum

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

Technikum:

 

Klasy I - II technikum (klasy po gimnazjum)

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 6 - 0 1 / 10

 

Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

 

Klasy I technikum (klasy po szkole podstawowej)

 

Obowiązuje dotychczasowy podręcznik do III klasy gimnazjum

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŻYJĘ TWOJĄ MIŁOŚCIĄ – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik nr AZ-33-01/10-LU-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy III gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14.

 

Klasy III technikum

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-63-01/10-LU-1/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-1/15, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

Klasa IV technikum

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

Szkoła Zawodowa:

 

Klasy I - III szkoły zawodowej

 

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat

Numer programu: A Z - 5 - 0 1 / 10

 

Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -