KRAŚNICKI KONKURS PAPIESKI

- Dokument dodano 2011-04-14, oglądany 2225 razy -

 
 
plakat
 

KRAŚNICKI KONKURS PAPIESKI

Regulamin kraśnickiego konkursu wiedzy o Janie Pawle II

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i szkół średnich

 

v OrganizatoRZY

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej 1 maja 2011 r. beatyfikacji Jana Pawła II. Inicjatorem konkursu jest parafia św. Józefa w Kraśniku, natomiast koordynatorami konkursu są księża i katecheci pracujący w Kraśniku.

v Celem konkursu

·         Celem konkursu jest przygotowanie młodzieży do duchowego przeżycia beatyfikacji Jana Pawła II.

·         Przybliżenie młodemu pokoleniu wartości chrześcijańskich oraz osoby i nauczania papieża Jana Pawła II.

·         Rozbudzanie zainteresowania młodzieży osobą Ojca Świętego oraz jego spotkaniami i orędziami skierowanymi do ludzi młodych podczas Światowych Dni Młodzieży.

v ADRESACI

Adresatami konkursu są uczniowie szkól gimnazjalnych i szkół średnich (licea, technika, szkoły o profilu zawodowym) w Kraśniku Fabrycznym.

v Zakres wymaganej wiedzy konkursowej:

·         Życiorys Jana Pawła II

·         Nauczanie Jana Pawła II: Orędzia na Światowe Dni Młodzieży.
http://sdm.org.pl/index2.php?page=2&cat=5
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/ak_sdm2002.html

v Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

1.      Eliminacje – odbędą się w gimnazjach i szkołach średnich w Kraśniku Fabrycznym. Każda szkoła przeprowadzi wewnątrzszkolny konkurs, którego celem będzie wyłonienie pięciu najlepszych osób z każdej szkoły, które wezmą udział w finałach.
Terminy konkursu ustala każda szkoła indywidualnie.

2.      Finał – odbędzie się 21.04.2011 w salach katechetycznych przy parafii św. Józefa w Kraśniku. Najlepsi uczniowie z każdej szkoły będą odpowiadać na pytania konkursowe przed komisją składającą się z księży i katechetów.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21.04.2011.

v NagrodY

·         Nagrodą główną dla laureata konkursu jest sześcio dniowy wyjazd na beatyfikację Jana Pawła II, połączoną ze zwiedzaniem najpiękniejszych sanktuariów włoskich.

·         Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

v ZGŁOSZENIA

 

·         Wszelkich informacji o konkursie udzielają księża oraz katecheci pracując w Kraśniku Fabrycznym.

·         Regulamin konkursu jest dostępny na stronie parafii św. Józefa:
www.
jozef-krasnik.pl

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -