konkursu wiedzy o Janie Pawle II "Życie Karola Wojtyły - Papieża Polaka"

- Dokument dodano 2011-03-15, oglądany 2703 razy -

Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Dekanatu Konopnica

 
 

Regulamin dekanalnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II

"Życie Karola Wojtyły - Papieża Polaka"

Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Dekanatu Konopnica

 

 

ORGANIZATORZY

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej 1 maja 2011 r. beatyfikacji Papieża-Polaka Jana Pawła II. Inicjatorami konkursu są Księża Proboszczowie Parafii Dekanatu Konopnica wraz z Księdzem Dziekanem, natomiast koordynatorami konkursu są katecheci Parafii Konopnica.

 

HASŁO

Hasłem organizowanego konkursu jest „Życie Karola Wojtyły – Papieża Polaka”.

Pragniemy upowszechniać wśród katechizowanych dzieci wiedzę na temat życia tego niezwykłego i najwybitniejszego spośród Polaków.

 

CELE KONKURSU

Celem organizowanego konkursu jest:

·          Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.

·          Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.

·          Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

ADRESACI

·          Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych leżących w obrębie Dekanatu Konopnica.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

·          W konkursie na etapie szkolnym wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI, którzy do dnia 20 marca 2011 zgłoszą do swoich katechetów chęć uczestnictwa w konkursie. Do etapu dekanalnego przechodzi po trzech laureatów z każdej szkoły.

 

HARMONOGRAM

·          Ogłoszenie konkursu do 11 marca 2011r.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap szkolny

 • 7 kwietnia 2011r. (czwartek), godz. 9.00
 • Zakres materiału - Życie Karola Wojtyły do wyboru na Stolicę Piotrową.
 • Materiał na: http://www.mateusz.pl/jpii/notabiog/notabio.htm, http://www.jp2wielki.xk.pl/
 • Można także korzystać z innych źródeł.
 • 3 laureatów ze szkoły przechodzi do etapu dekanalnego.
 • Pytania do etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół na początku kwietnia 2011r.
 • Organizację etapu szkolnego powierza się katechetom danej szkoły.

Etap dekanalny

 • 21 maja 2011r. (sobota) godz.11.00 –  Dom Spotkania w Dąbrowicy.
 • Zakres materiału - Okres papieski Jana Pawła II - biografia.
 • Materiał na: http://www.jp2wielki.xk.pl, http://papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II/Pontyfikat/Kronika
 • Można także korzystać z innych źródeł.

·    Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia tj. 21 maja 2011r.

 

NAGRODY

 • Nagrody na etapie szkolnym zależą od możliwości finansowych i współpracy z Dyrektorem Szkoły, a także od pomysłowości katechetów (dyplomy, obrazki, stopnie itp.).
 • Nagrodę na poziomie dekanalnym stanowić będą albumy dla 3-ech laureatów oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników. Nagrody sponsorują Parafie Dekanatu Konopnica.
 • Katecheci przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymają pisemne podziękowania.
 • Ostateczne rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 maja 2011 podczas spotkania w Dąbrowicy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833).
 • Wszelkich informacji o konkursie udzielają Księża Proboszczowie.
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Parafii Konopnica:

www.parafia-konopnica.pl

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -