Konkurs plastyczny: Jan Paweł II - papież Polak

- Dokument dodano 2011-03-11, oglądany 7875 razy -

konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów Lublina oraz okolic

 
 
KONKURS
 

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

OGŁASZA

konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalistów Lublina oraz okolic

 

JAN PAWEŁ II – papież POLAK                  

 

 

 

I CELE KONKURSU:

- przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II poprzez głębsze poznanie osoby Ojca Świętego, Jego misji w Kościele i świecie;

- kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do Wielkiego Polaka;

- zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w pracy plastycznej , rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności.

 

II  UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego, którzy wykonają pracę indywidualnie.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną dowolną, np.: malarstwo, rysunek, grafika, płaskorzeźba, wycinanka, collage, grafika komputerowa (wydruk), i inne.

2. Przyjmujemy prace w formacie nie większym niż A3.

3. Liczba prac konkursowych z danej szkoły lub danego uczestnika nie jest przez organizatorów ograniczona.

4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko autora;

- data urodzenia;

- adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki;

- imię i nazwisko opiekuna;

5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikacji.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich

danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

IV TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:

 

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 15 kwietnia 2011r.

na adres:                                          Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

                                                           ul. Narutowicza 8, 20 – 004 Lublin

 

 

V OCENA PRAC I NAGRODY:

 

1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

- kategoria I – klasy I – III   szkoły podstawowej

- kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej

- kategoria III – klasy I – III   gimnazjum

2. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów.

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów oraz wystawa prac konkursowych będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

Administrator Archidiecezji Lubelskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Mieczysław Cisło

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

KOORDYNATOR KONKURSU

 

s. Benedykta Łaznowska OSU

tel/ fax.: 081/ 524 84 20 lub tel:081/ 532 10 55

e-mail: a_fond@interia.pl

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -