WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II – PIELGRZYM ŚWIATA”

- Dokument dodano 2011-02-01, oglądany 2695 razy -

 
 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II – PIELGRZYM ŚWIATA”

 

 

REGULAMIN

 

 

ORGANIZATORZY:

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II

Biblioteka Gminna w Żyrzynie

 

 

CELE KONKURSU:

 

·          Pogłębianie wiedzy uczniów o życiu i działalności Jana Pawła II,

·          Odwoływanie się do uniwersalnych wartości religijnych, patriotycznych i humanistycznych,

·          Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni estetycznej,

·          Prezentacja i popularyzacja młodych talentów plastycznych.

·           

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

  • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów woj. Lubelskiego,
  • Prace należy wykonać w formacie A-3 i A-4, w dowolnej technice: malarstwo, rysunek ,grafika, kolaż, techniki mieszane (bez użycia materiałów sypkich czy nietrwałych: plastelina, modelina, bibuła),
  • Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona,
  • Każda praca na odwrocie winna być czytelnie opisana i zawierać: inię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły i numer telefonu (może być pieczątka szkoły), imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana,
  • Koszt przesyłki ponosi nadawca,
  • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora,
  • Prace zrolowane, zniszczone czy zbiorowego autora nie będą brane pod uwagę.

 

TERMIN:

 

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2011r. na adres:

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Ul. Pałacowa 6

24 – 103 Żyrzyn

Tel. (o81) 8809003

 

Na opakowaniu prosimy napisać nazwę konkursu.

 

 

OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły WWW.gmzyrzyn.ovh.org w dniu 30 marca 2011r.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 

Uroczysty finał konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się w dniu 2 kwietnia (sobota) w budynku szkoły.

 

Koszty podróży pokrywa jednostka delegująca.

 

Nagrody do odebrania podczas finału w dniu 2 kwietnia lub w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -