Spotkanie z poezją Jana Pawła II

- Dokument dodano 2011-02-01, oglądany 2554 razy -

 
 

„Kimże jest ON? Niewypowiedziany…”

Jan Paweł II

 

Spotkanie z poezją Jana Pawła II

 

Zapraszamy młodzież, której bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II do udziału w VI edycji spotkania z Jego poezją.

 

Cele konkursu:

- ukazanie poetyckiego dorobku Papieża – Polaka,

- inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa Jana Pawła II (Karola Wojtyły),

- wykrywanie uzdolnień w zakresie inspiracji tekstów,

- integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II

- rozwijanie wrażliwości i umiejętności odbioru utworów poetyckich.

 

Organizatorzy konkursu:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Biblioteka Gminna w Żyrzynie

 

 

Regulamin VI Edycji Konkursu Recytatorskiego

 

„Kimże jest On? Niewypowiedziany…”

 

  1. Recytatorzy przygotowują dwa utwory ( poezja lub / proza), Jana Pawła II.
  2. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 min.
  3. Jury ocenia:

- dobór repertuaru,

- poprawność dykcji,

- prawidłową i wyrazistą interpretację,

- ogólny wyraz artystyczny.

4. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20marca 2011 roku na adres szkoły:

Gimnazjum im. Jana Pawła II

Ul. Pałacowa 6

24 – 103 Żyrzyn

Tel. 880 90 03

W zgłoszeniu należy podać:

·          Adres szkoły,

·          Imię i nazwisko ucznia,

·          Imię i nazwisko nauczyciela – instruktora,

·          Tytuły wierszy lub fragmenty prozy recytowanej przez ucznia oraz ich autora.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony 2 kwietnia 2011 r. (sobota) o godzinie 9.30 w Gimnazjum.
  2. Dla najlepszych recytatorów przewidziane są nagrody książkowe.
  3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

 

  1. Informacje o Vi edycji Konkursu Poezji i Prozy Jana Pawła II można znaleźć na stronie internetowej gimnazjum: WWW. gmzyrzyn.ovh.org

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -