MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE MARII KOLBE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- Dokument dodano 2011-01-14, oglądany 3202 razy -

 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY

O ŚWIĘTYM  MAKSYMILIANIE MARII KOLBE

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

POD HONOROWYM PATRONATEM

 

Jego Ekscelencji abp Józefa Życińskiego – Metropolity Lubelskiego

oraz Ojca Stanisław Piętki – Gwardiana Niepokalanowa

 

1.

Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy o Świętym Maksymilianie Marii Kolbe organizuje Szkoła Podstawowa  nr  32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie.                    Konkurs jest przygotowywany w ramach obchodów Roku Kolbiańskiego ogłoszonego przez franciszkanów w 69 rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Hasłem ogólnopolskich obchodów są słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana.”

 

2.

 

Celem konkursu jest:

 • Przybliżenie życia i myśli Świętego Maksymiliana Marii Kolbe.
 • Zapoznanie z literaturą na temat Świętego Maksymiliana.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat ludzi świętych.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do rozwijania swoich uzdolnień, a ich katechetom warunków do pracy twórczej w kształceniu swych uczniów.
 • Przybliżenie uczniom wartości chrześcijańskich dotyczących umiejętności wzajemnego pomagania i wiernej służby Bogu w oparciu o pozytywny wzorzec postawy Świętego Maksymiliana.

 

3.

Wymagany zakres literatury:

 

Zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie obowiązuje lektura:

 

 1. „ Św. Maksymilian Maria Kolbe”, o. Jerzy Domański OFMConv, Niepokalanów 2009.
 2. „ Ojciec Kolbe”, Maria Kączkowska, Niepokalanów 2009.
 3. „ Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”, o. Albert Wojtczak OFMConv, Niepokalanów 2008.

 

                                                              4.

STRUKTURA KONKURSU:

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych diecezji lubelskiej.
 3. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test zamknięty wielokrotnego wyboru ( 30 zadań), który odbywa się w ty samym czasie dla wszystkich szkół biorących udział              w konkursie.
 4. W drugim etapie konkurs będzie miał formę turnieju drużyn. Do drużyny reprezentującej daną szkołę należy zgłosić trzech uczestników, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą ilość punktów.
 5. Treść testu do pierwszego etapu organizator konkursu prześle dzień wcześniej drogą elektroniczną pod wskazany  w zgłoszeniu adres, natomiast klucz odpowiedzi będzie przesłany następnego dnia

          po przeprowadzeniu konkursu.

 1. Opiekun katecheta  jest zobowiązany drugiego dnia po przeprowadzeniu konkursu przesłać drogą elektroniczną  nazwiska trzech uczniów, którzy otrzymali najlepsze wyniki i przeszli do drugiego etapu.

 

5.

         PRZEBIEG ETAPÓW:

 

I etap:

 • Zgłoszenia szkół do tego etapu należy nadesłać do: 15 stycznia 2011 r.
 • Zgłoszenia uczestników dokonuje katecheta danej szkoły na adres elektroniczny: sp32@um.lublin.pl

lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 32

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Pamięci Majdanka

20-362 Lublin; ul. K. Przerwy Tetmajera 2; tel./fax  817441644

z dopiskiem: „Konkurs wiedzy o Św. Maksymilianie”

 • Zgłoszenie powinno zawierać:

- imienną listę uczestników z uwzględnieniem klas, do których uczęszczają;

- imię i nazwisko prowadzącego katechety wraz z adresem kontaktowym:

  adresem e-mail, numerem telefonu;

- w zgłoszeniu listownym liczy się data stempla pocztowego.

 

 • Ten etap należy przeprowadzić  dnia 9 lutego 2011 roku.
 • W I etapie skład komisji ds. konkursu ustala katecheta ( ksiądz, siostra zakonna, brat zakonny, katecheta świecki) odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, do której uczęszczają uczestnicy konkursu. Jeśli uczestników jest więcej należy zorganizować drugą salę, w której nad przebiegiem konkursu będzie sprawowała opiekę kolejna komisja.
 • Czas przeznaczony na przeprowadzenie I etapu:   45 minut.
 • Uczniowie w czasie konkursu nie mogą korzystać z podanej lektury.

 

II etap

 • Ten etap odbędzie się dnia 23 marca 2011 roku.
 • Skład komisji do drugiego etapu powołuje organizator konkursu.
 • Uczestnicy znajdują się w jednej sali pod nadzorem komisji ds. konkursu.
 • Uczniowie zgłoszeni z pierwszego etapu stanowią jedną drużynę reprezentującą zgłoszoną szkołę, która wspólnie odpowiada na pytania.
 • Laureatem konkursu zostaje drużyna, która otrzyma najwięcej punktów.
 • Posumowanie całości konkursu odbędzie się w Parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Lublinie dnia 15 maja 2011 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor szkoły Maria Lorenc, pod nr telefonu: 814410926 oraz katecheta Danuta Wartacz, pod nr telefonu: 501551047.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -