VIII Konkursu o Papieżu Janie Pawle II

- Dokument dodano 2010-11-12, oglądany 3324 razy -

 
 

 

 

Regulamin

VIII  Konkursu o Papieżu Janie Pawle II

pod hasłem

„Piękno tej ziemi skłania mnie…”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej ogłasza

 

VIII Konkurs o Papieżu Janie Pawle II

 

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży: klas „0”, szkół podstawowych
i szkół gimnazjalnych z  terenu Powiatu Łęczyńskiego i szkół zaprzyjaźnionych z województwa lubelskiego noszących imię Ojca Świętego.

KATEGORIE:

Konkurs jest organizowany w pięciu kategoriach:

WIEDZY

POEZJI

RECYTACJI

PLASTYKI

INFORMATYKI

CELE :

integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania Papieża Jana Pawła II;

rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;

rozwijanie zainteresowań: literackich, historyczno – teologicznych, informatycznych oraz  plastycznych  uczniów inspirowanych życiem
i działalnością Papieża Jana Pawła II;

promowanie twórczości ucznió w w środowisku lokalnym i środowisku szkół noszących imię Jana Pawła II w województwie lubelskim.

 

 

TERMINY:

do 15 kwietnia 2011 r . – zgłaszanie uczestników konkursu
i nadsyłanie prac: wierszy, prac plastycznych i prezentacji multimedialnych;

17 maja 2011 r. – finał międzyszkolny konkursu wiedzy i recytacji;  uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu podczas Święta Patrona Szkoły.


 

ADRES SZKOŁY :

Zespół Szkół nr 2 z Klasami Integracyjnymi
i Oddziałami Sportowymi

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II
 ul. Jaśminowa 6

21-010 Łęczna;

  tel./fax. (0-81) 462-70-03

www.sp4-leczna.pl

e-mail: leczna_sp4@ poczta.onet.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy konkursu w jednej kategorii nie są zobowiązani
do wzięcia udziału w pozostałych kategoriach.

Wszyscy uczestnicy konkursu (poza kategorią plastyczną) otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody.

Decyzje jury są ostateczne.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i nie zwracają kosztów przesyłki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

 (0-81) 462-70-03 wew. 18

 

 

W imieniu zespołu organizacyjnego:

mgr Marzena Winiarska – pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -