VII Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Religijnej placówek specjalnych i integracyjnych.

- Dokument dodano 2010-11-05, oglądany 2440 razy -

 
 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” w Chełmie

zaprasza do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Religijnej placówek specjalnych i integracyjnych.

 

 

CELE KONKURSU:

 1. Upowszechnianie pieśni o tematyce patriotycznej i religijnej.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych i wrażliwości duchowej wśród dzieci

      i młodzieży niepełnosprawnej.

 1. Prezentacja umiejętności wokalnych osób niepełnosprawnych.
 2. Wyszukiwanie talentów wśród osób niepełnosprawnych.
 3. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I.TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 59 w dniu 25.11.2010 r. o godz. 9.00

 

II. ADRESACI:

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły i soliści reprezentujący szkoły, placówki, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej skupiające dzieci i młodzież niepełnosprawną, którzy do dnia 15.11.2010 r. nadeślą zgłoszenia na adres:

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1

22-100 Chełm

ul. Trubakowska 59

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Występy będą oceniane w kategoriach:

- szkoły specjalne

- szkoły integracyjne

- stowarzyszenia i warsztaty terapii zajęciowej

2. Z każdej placówki może zaprezentować  się maksymalnie 2 solistów i 1 zespół liczący do 10 osób

3. Soliści i zespoły wykonują po dwie pieśni:  1 pieśń patriotyczną i 1 pieśń religijną.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisję konkursową powołują organizatorzy.
 2. Ocenie podlegać będzie: dobór repertuaru, interpretacja, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.

 

V. NAGRODY

Za najlepsze prezentacje organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy.

 

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Koszt podróży uczestników i opiekunów pokrywa placówka delegująca wykonawców.

2. Organizator zapewnia bezpłatny gorący poczęstunek.

3. Informacji na temat konkursu udzielają: p. Jolanta Konopko tel. 0 601 201 563

p. Wanda Chromik, Marzanna Grudzień

sekretariat szkoły: (082) 563- 34- 51

fax:  (082) 563 – 45 – 98

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

DO VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 I RELIGIJNEJ

PLACÓWEK SPECJALNYCH I  INTEGRACYJNYCH

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY/ PLACÓWKI ORAZ NUMER TELEFONU:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.             ZESPÓŁ

1.NAZWA ZESPOŁU, ILOŚĆ  OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH 

ORAZ STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.TYTUŁY WYKONYWANYCH PIEŚNI

·          …………………………………………………………………………………

·          …………………………………………………………………………………

3. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ZESPOŁU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. RODZAJ AKOMPANIAMENTU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

II.          SOLIŚCI

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY, STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TYTUŁ WYKONYWANYCH PIEŚNI

 • …………………………………………………………………………………………
 • .......................................................................................................................................

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY, STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

TYTUŁ  WYKONYWANYCH PIEŚNI

 • …………………………………………………………………………………………
 • .......................................................................................................................................

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA SOLISTY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      4. RODZAJ AKOMPANIAMENTU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA NAGŁOŚNIENIE

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -