IX DEKANALNY KONKURS BIBLIJNY "GENESIS"

- Dokument dodano 2010-11-05, oglądany 2488 razy -

 
 

REGULAMIN

IX DEKANALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO „GENESIS”

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

 im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem

 przy współudziale proboszcza parafii Abramów .

 

CELE KONKURSU:

Pogłębienie wiedzy o Ewangelii św. Marka

Zachęcenie do wnikliwszej i częstszej lektury Pisma Świętego

Ukazanie nadprzyrodzonego charakteru Biblii i jej szczególne znaczenie dla człowieka

Kształtowanie postaw szacunku dla Pisma Świętego

 

Zakres : wstęp do Ewangelii św. Marka, Ewangelia św. Marka

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

w konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: I etap szkolny , w którym katecheta wyłania trzyosobową drużynę złożoną z ucznia klasy IV,V i VI (eliminacje szkolne wg uznania katechety) oraz finał dekanalny , w którym spotkają się reprezentacje poszczególnych  szkół 

O przeprowadzenie etapu szkolnego  i zgłoszenie drużyn na załączonej karcie prosimy do dnia  15 lutego 2011r.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Katarzyny Siudaj

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego  w Wielkiem

21 – 143 Abramów

tel. 81 85 25 004 lub 798 619 826

lub  k_siudaj@wp.pl

 

O finale  dekanalnym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.  

Serdecznie zapraszamy !


KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szkoła :___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                dokładna nazwa i adres szkoły z numerem tel.

 

 

 

 

DRUŻYNA W SKŁADZIE :

  

KLASA IV........................................................................................

KLASA V ........................................................................................

KLASA VI ...................................................................................

 

 

 

OPIEKUN:..................................................................................................

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -