VI Edycja Konkursu – Moją młodość buduje potęgą dobra

- Dokument dodano 2010-10-29, oglądany 2692 razy -

 
 

                       

 

VI Edycja Konkursu – Moją młodość buduje potęgą dobra

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna mieć charakter świadectwa i liczyć do 10 stron wydruku komputerowego według następujących wymagań: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5, przypisy w stopce dolnej.

4. Pracę w wydruku komputerowym wraz z płytą, wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu) i podpisanym oświadczeniem należy przesłać do dnia 15 grudnia 2010 roku na adres:

                        Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

                                              Instytut Pedagogiki

                             Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

                            ul. Droga Męczenników Majdanka 70

                                                  20-325 Lublin

5. Nadesłane prace będzie oceniać Komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

6. Wybrane prace zostaną zamieszczone w książce pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Seria F: Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości”.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w maju 2011 roku. Będzie miało charakter uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. Uroczystość będzie połączona z sesją „Uczę się Ciebie człowieku”, w której udział wezmą znane osobistości życia publicznego.

8. Organizatorzy nie udzielają wcześniejszych informacji o wynikach konkursu – przed jego uroczystym zakończeniem.

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pocztą imienne zaproszenie na uroczystość oraz zaproszenie dla rodziców, nauczycieli i najbliższych osób.

10. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod adresem e-mail: eszkolna@kul.lublin.pl lub adammaj@kul.pl


Karta informacyjna

1.      Imię i nazwisko ................................................................................

2.      Klasa ................................................................................................

3.      Nazwa szkoły ...................................................................................

………………………………………………………………………

4.      Adres szkoły:

Kod................................. Poczta ..............................................................

Miasto (Miejscowość) ..............................................................................

ul: ..............................................................................................................

Telefon:.......................................................

E - mail: .....................................................

5. Adres zamieszkania ucznia:

Kod................................. Poczta ..............................................................

Miasto (Miejscowość) ...............................................................................

ul: ..............................................................................................................

Województwo ............................................................................................

Telefon: .......................................................

E - mail: .....................................................

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w książce pt: „Młodzież jakiej nie znacie. Seria F. Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości” bez uzyskania honorarium.

 

Podpis rodziców:

........................................................................

Podpis ucznia:

........................................................................

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -