Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej „BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

- Dokument dodano 2010-10-26, oglądany 3237 razy -

 
 

Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej

„BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Diecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej „Biblia - Księga Życia”, który odbędzie się w lutym 2011  roku  w Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego i podzielić się tą wiedzą z innymi.

 Wraz z uczestnikami konkursu pragniemy odkrywać na nowo skarby zawarte w Biblii. Wszystkich, którym  to wyzwanie jest bliskie, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin

Organizator

Gimnazjum nr 11 w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel. 81 527 96 95.

Cele

- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów w wieku

  gimnazjalnym,

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Warunki uczestnictwa

1.   W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów.

2.   Gimnazja zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do zgłoszenia swego uczestnictwa do dnia 30 listopada 2010 roku (należy przesłać aktualny e-mail szkoły).

3.   Gimnazjum nr 11 dostarczy szkołom test eliminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi drogą elektroniczną w czwartek 16 grudnia 2010 roku o godzinie 7:00. Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o Biblii (powstanie, budowa, geografia biblijna, ogólna znajomość treści, etc).

4.   Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić do dnia 17 grudnia 2010 roku.

3. Czas pisania testu wynosi 30 minut.  

4. Do kolejnego etapu przechodzą osoby, które uzyskały przynajmniej 70% możliwych do zdobycia punktów. Ich dane należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres  Organizatora do dnia 30 grudnia 2010 roku z dopiskiem „Konkurs Biblijny”.

***

Etap diecezjalny odbędzie się w lutym 2011 roku (dokładne terminy będą podane w listach zapraszających oraz na stronie internetowej szkoły).

1.      Motywem przewodnim IV edycji jest Miłosierdzie Boga.

2.      Zadania dotyczące głównego tematu zostały oparte na treści: Ps, Oz, Łk, Ef oraz wybranych arcydzieł sztuki europejskiej.

3.      Zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

4.      Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Nazwa szkoły........................................................

 

Adres....................................................................

 

E-mail...................................................................

 

Telefon.................................................................

 

Imię i nazwisko nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg eliminacji

 

wewnątrzszkolnych   

 

.......................................................................

 

………………………………………………………….

 

…………………………………………………………..

 

Lista uczestników:

Imię i nazwisko

Klasa

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -