MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Mój Święty Patron”

- Dokument dodano 2010-10-26, oglądany 4574 razy -

 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Mój Święty Patron”

 

         Zapraszam nauczycieli i uczniów klas czwartych szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. ”Mój Święty Patron”, którego celem jest zapoznanie się z życiorysami i świętością swoich patronów.

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój Święty Patron”

 

 

CELE KONKURSU:

 

Zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych, ukazanie ważnej roli patrona.

Na przykładzie ich życia ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego.

Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej.

Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

(książki, Internet, żywoty świętych, czasopisma).

Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 

W konkursie biorą udział uczniowie klas czwartych szkół podstawowych, którzy dostarczą w określonym terminie plakat lub album poświęcony

swojemu patronowi. Format pracy nie większy niż A2

Plakat lub album może być wykonany dowolną techniką i powinien

zawierać informacje o życiu swojego patrona.

Plakat lub album może wykonać tylko jedna osoba.

Praca powinna być podpisana czytelnie i opatrzona kartą zgłoszenia.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

SZKOŁA ADRES

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA OPIEKUNA

(karta zgłoszenia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i na prezentację pracy na wystawie zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku)

 

Nadesłane prace będą oceniane przez komisję w skład, której wejdą

nauczyciel plastyki, katecheci.

   6. Termin nadsyłania prac 31.10.2010r.

 

 

Organizatorzy :

Katarzyna Terlecka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kopernika 9a

21-040 Świdnik

Tel. 81 4682305

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ŚWIĘTY PATRON”

 

 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej

  ..................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna

  ...................................................................................................

Tytuł pracy

  ...................................................................................................

Dokładny adres szkoły, placówki ( ulica, numer, miasto, kod pocztowy, telefon kontaktowy

 

 

 

        

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -