XI Miedzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej

- Dokument dodano 2010-09-28, oglądany 3065 razy -

 
 

XI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej.

 

Założenia regulaminowe:

l.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z kl. I-VI i uczniowie gimnazjum.

2. Zawodnicy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i prozę o tematyce religijnej.

3. Czas występu nie powinien przekroczyć:

a. dla uczniów kl. I-VI – 5 min.

 b. dla uczniów gimnazjum - 7 min.

4 Jury ocenia:

a. dobór repertuaru, jego wartość artystyczną;

b. interpretację utworu;

c. poprawność wymowy;

d. ogólny wyraz artystyczny.

5. Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów szkoły podstawowej kl. I-III i IV-VI oraz gimnazjum.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadsyłać na adres :

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Jana Kilińskiego 2

24-170 Kurów     fax:(081) 8811099 lub e- mail gokkurow1@wp.pl

do dnia 11. 05. 2011 r.

W zgłoszeniu należy podać:

adres szkoły;

imię, nazwisko ucznia oraz klasę;

imię i nazwisko nauczyciela – instruktora telefon;

tytuły wierszy lub frag. prozy i ich autora.

Organizatorzy zapewniają dla uczestników konkursu: dyplomy, upominki, nagrody książkowe, przewidziane są również Nagrody Specjalne ufundowane przez artystów; nagroda główna to Puchar prezesa Radia Lublin.

Podczas XI Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Religijnej jury wyłoni 3 najlepszych recytatorów, którzy wezmą udział w Wojewódzkim Koncercie Laureatów XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, organizowanym przez WOK w Lublinie w czerwcu 2011 r.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w konkursie może zgłosić max. 4 recytatorów: 2 z kl. I-III i 2 z kl. IV-VI; gimnazjum 3. Prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń, gdyż opóźnienia dezorganizują prace organizacyjne Konkursu.

Eliminacje rozpoczną się  18. 05. 2011 r. o godz. l0 00.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 8811099 lub 8823070

Organizatorzy:

Anna Tarkowska i Grzegorz Skwarek

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -