Konkurs dla katechetów na dekorację związaną z Towarzystwem Przyjaciół Seminarium

- Dokument dodano 2010-09-21, oglądany 5839 razy -

 
 

UWAGA KATECHECI

W związku z inauguracją szkolnych Kół Towarzystwa Przyjaciół Seminarium ogłaszamy więc konkurs na

najciekawszą dekorację związaną z Towarzystwem Przyjaciół Seminarium.

 

  Regulamin konkursu

 

§1. Postanowienia ogólne.

1.     Konkurs przeznaczony jest dla katechetów wszystkich typów szkół i przedszkoli.

2.     Pracami podlegającymi ocenie są dekoracje umieszczone w szkołach czy przedszkolach ( na korytarzach bądź w salach)  tematycznie związane z Towarzystwem Przyjaciół Seminarium.

3.     Prace mogą być wykonane dowolna techniką.

4.     Wykonawcami prac podlegających ocenie mogę być zarówno nauczyciele, katecheci jak i uczniowie.

5.     Osobą koordynującą wykonanie pracy konkursowej, uczestnikiem konkursu i zgłaszającym pracę do konkursu jest katecheta.

 

§2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

1.     Sporządzić dekorację w sali lub na korytarzu.

2.     Wykonać fotografię dekoracji.

3.     Przesłać drogą elektroniczną na adres serwis.katechetyczny@kuria.lublin.pl . zdjęcie dekoracji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym niżej.

4.     Termin nadsyłania fotografii  mija 31 grudnia 2010.

                          

  §3.Sposób oceniania prac

1.     Przesłane zdjęcia dekoracji związanej z Towarzystwem Przyjaciół Seminarium zostaną umieszczone na stronie internetowej www.katecheza.kuria.lublin.pl i znajdować się tam będą w dniach od 1 stycznia 2011 do 31 maja 2011 .

2.     Oceny prac będzie dokonywał każdy kto wejdzie na stronę internetową http://www.katecheza.kuria.lublin.pl

3.     i przyporządkuję odpowiednią liczbę punktów (od 0 do 10) odpowiednim pracom.

4.     Pod każdą pracą znajdować się będzie specjalny rankig zawierający punktacje od 0 do 10. Głosując należy kliknąć wybrana przez siebie liczbę punktów.

5.     Oceniający może dokonać oceny jednej pracy, wielu lub wszystkich prac.

6.     Oceniając wiele prac każdej z osobna należy przydzielić stosowną liczbę punktów.

7.     Wyniki zostaną opublikowana na stronie internetowej do 10 czerwca 2011.

8.     Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko katechety ………………………………………………………

 

Nazwa szkoły (przedszkola) …………………………………………………….

 

Autor dekoracji ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -